شرکت برتر صنعت برق و الکترونیک سال ۱۴۰۱

در مراسمی با حضور رییس جمهور ، تندیس طلایی «روز ملی صنعت و معدن » به صنایع ارتباطی آوا رسید