"صنايع ارتباطی آوا" در وندورليست "شركت خطوط لوله و مخابرات نفت" قرار گرفت

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1391 دسته بندی: گواهینامه ها و مجوزها
کد خبر: 91111213119

در بازدیدی كه توسط  اداره ی مهندسی توسعه ساخت و منابع كالای شركت خطوط لوله و مخابرات نفت  ازبخش های تولیدی و تحقیقاتی صنایع ارتباطی آوا صورت پذیرفت، مجوز لازم جهت قرار گیری در وندورلیست صادر و مجوز مربوطه به مدیران مناطق  یازده گانه ی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ابلاغ گردید.

در این نامه جناب آقای مدنی زادگان، مدیر تداركات و خدمات كالا به مدیران مناطق مذكور ابلاغ نمودند كه شركت صنایع ارتباطی آوا به عنوان تولید كننده مراكز تلفن نسل جدید، توسط اداره مهندسی توسعه ی ساخت و منابع كالا مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.


همچنین در این نامه درخواست گردیده است كه از توانمندی های این شركت استفاده به عمل آید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.