مدیرعامل جدید صنایع ارتباطی آوا تعیین شد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 شهریور 96
دسته بندی: انتصابات
کد خبر: 96062212218

 به گزارش روابط عمومي صنايع ارتباطي آوا، هیئت مدیره اين شركت آقاي مهندس فریبرز نژاد دادگر را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد.
مهندس نژاددادگر، پیش از این به عنوان جانشین مدیرعامل صنايع ارتباطي آوا فعالیت می کرد.
همچنين دكتر انوشیروان مرآت، مديرعامل پيشين، به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.