معارفه مدير جديد واحد خدمات فني مهندسي و مركز پژوهش و آموزش آوا

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 شهریور 1394  دسته بندی: انتصابات
کد خبر: 94061612165


در تاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٣٩٤ مراسم معارفه آقاي مهندس بهروش حصاری به عنوان مدير جديد خدمات فني مهندسی و مركز آموزش آوا در پرديس شمالی دانشگاه تهران، برگزار گرديد.
در اين مراسم كه با حضور مديرعامل، هيئت مديره، كاركنان واحد خدمات فنی مهندسی، مركز پژوهش و آموزش و نمايندگانی از واحدهای مختلف تشكيل گرديد، آقاي مهندس حصاری ضمن معرفی برنامه های مديريتی خود، خطاب به كاركنان واحد گفتند: ما بايد فعاليتهای خود را به نحوی برنامه ريزی و دنبال كنيم  كه رضايتمندی سه گروه را كسب نماييم، كه اين شامل رضايتمندی مديريت ارشد شركت، رضايتمندی مشتريان، و رضايتمندی خود كاركنان می گردد.
مديرعامل شركت نيز ضمن ابراز خشنودی از حضور مهندس بهروش حصاری در سمت جديد، براي ايشان و كليه اعضای واحد خدمات فني مهندسی و مركز پژوهش و آموزش آرزوی موفقيت نمودند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.