سفارش محصول


با تشکر از شما که صنایع ارتباطی آوا را انتخاب نموده اید، لطفاً محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از دریافت اطلاعات، واحد بازرگانی در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.

نام درخواست کننده *

ورودی نامعتبر
سمت *

ورودی نامعتبر
نام شرکت *

ورودی نامعتبر
آدرس شرکت

ورودی نامعتبر
کد شهر

ورودی نامعتبر
شماره تلفن

ورودی نامعتبر
داخلی

ورودی نامعتبر

1- انواع مراکز تلفن تحت شبکهورودی نامعتبر
تعداد

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
تعداد

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
تعداد

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
تعداد

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
تعداد

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
تعداد

ورودی نامعتبر

2- تجهیزات جانبیورودی نامعتبر
تعداد پورت

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
تعداد پورت

ورودی نامعتبر


ورودی نامعتبر
تعداد پورت

ورودی نامعتبر

3- گوشی تلفن تحت شبکه

مدل گوشی

ورودی نامعتبر
تعداد

ورودی نامعتبر
مدل گوشی

ورودی نامعتبر
تعداد

ورودی نامعتبر
مدل گوشی

ورودی نامعتبر
تعداد

ورودی نامعتبرتمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.