صنايع ارتباطی آوا موفق به پذيرش در پارك علم و فناوری شيخ بهايی اصفهان شد‎

تاریخ انتشار: سه شنبه 18 اسفند 1391 دسته بندی: گواهینامه ها و مجوزها کد خبر: 91121814123

دویست و شصت و ششمین جلسه ی جذب و پذیرش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در دویست و شصت و ششمین جلسه جذب و پذیرش شهرک، شرکت فن آور صنایع ارتباطی آوا، در پارک علم و فناوری استان اصفهان٬ شیخ بهایی پذیرش شد.


چاپ