انعقاد تفاهم نامه ی همکاری دو جانبه با مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1392 دسته بندی: تفاهم نامه ها کد خبر: 92012115122

تفاهم نامه ی همکاری دوجانبه میان صنایع ارتباطی آوا و مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید. این تفاهم نامه، با هدف استفاده از توانمندی های طرفین در عرصه های علمی، پژوهشی، آموزشی و ترویجی در حوزه ی فناوری ارتباطات منعقد گردیده و بر اساس آن طرفین نسبت به توسعه همکاری های پژوهشی و آموزشی اقدام خواهند نمود.

این تفاهم نامه در تاریخ بیستم فروردین 1392 با حضور مدیرعامل صنایع ارتباطی آوا و رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف مبادله گردید.


چاپ