"صنایع ارتباطی آوا" موفق به دريافت گواهی امنيتی از آزمايشگاه "آپا" شد

«آپا» مخفف واژه‌های آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد است و نشان‌دهنده نوع فعالیت‌ها و خدماتی است که در حوزه امنیت شبکه‌های رایانه‌ای و سامانه‌های نرم‌افزاری در این آزمایشگاه های  تخصصی ارائه می‌شود. در این آزمایشگاه ها، فعالیت‌هایی از قبیل شناسایی تهدیدات رایانه‌ای، کشف آسیب‌پذیری‌ها، رسیدگی و کمک به سازمان‌های مختلف در هنگام بروز حوادث ناشی از حملات و رخدادهای امنیتی، ارزیابی امنیتی و انجام آزمون نفوذپذیری بر روی شبکه‌های رایانه‌ای و سامانه‌های نرم‌افزاری، ارائه طرح امنیت برای امن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای و خدمات  آگاهی‌رسانی و آموزش عمومی و تخصصی مرتبط ارائه می‌شود.

گواهی امنيت محصول دريافتی از آزمايشگاه آپا  بالاترين نشان امنيتی برای محصولات مخابراتی در كشور بوده كه با دريافت اين گواهی، سازمان ها و ارگانهای مهم كشور به راحتی می توانند با اعتماد به اين گواهی سيستم های مخابراتی خود را تهيه و استفاده نمايند.

تست های انجام شده كه بر روی مركز تلفن  اينترپرايز اين شركت تماماً با موفقيت انجام گرديده است، عبارتند از:


- آزمون نفوذ پذيری شامل انواع حمله های از راه دور (تحت شبكه)

- آزمون آسيب پذيری سرويس  SIP

- آزمون فشار و بار مصنوعی

- آزمون امنيت سخت افزاری و مقاومت در برابر   Tampering

در حال حاضر 8 آزمايشگاه آپا با ماموريت های مختلف مشغول به انجام وظيفه بوده كه موارد مربوط به اختلالات امنيتی، رصد و مقابله با بدافزارها در  حوزه آزمايشگاه آپا دانشگاه شيراز می باشد.

حوزه های كه در آزمايشگاه های آپا مورد تست و آزمون قرار می گيرند عبارتند از: 

دانشگاه شیراز - زمینه اختلالات امنیتی، رصد و مقابله با بدافزارها  

دانشگاههای صنعتی شریف - حوزه حوادث مرتبط با بانكهای اطلاعاتی

 امیركبیر - حوزه حوادث مرتبط با سیستم های عامل

 صنعتی اصفهان - حوزه حوادث مرتبط با تجهیزات شبكه

 امام حسین - حوزه حوادث مرتبط با سیستم های رمز نگاری

 یزد - حوزه حوادث مرتبط با نرم افزارهای كاربردی

 تربیت مدرس - حوزه حوادث مرتبط با اسپم

 دانشگاه فردوسی مشهد - حوزه حوادث مرتبط با سرویس های شبكه

 


چاپ