"صنایع ارتباطی آوا" تنها شرکت ایرانی تأیید شده در بخش مراکز تلفن و تجهیزات IP سازندگان مصوب "شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی"

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1391 دسته بندی: جوایز و افتخارات کد خبر: 91111213118

بخش مهندسی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با بکار گیری روش های علمی اقدام به شناسایی، ارزیابی و درجه بندی سازندگان و پیمانکاران در رشته های مختلف نموده و با به روز نمودن مداوم اطلاعات آنها، راهنمای کارفرمایان جهت انتخاب سازندگان و پیمانکاران  از طريق وندور ليست مربوطه می باشد.

در اين راستا مديران شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمی از امكانات توليدی - تحقيقاتی صنايع ارتباطي آوا بازديد به عمل آورده و نام محصول صنايع ارتباطي آوا به  عنوان تنها محصول توليد داخل كشور با افتخار  فراوان در كنار  سه محصول از كشورهای آلمان، ژاپن و سوئد قرار گرفت.

جهت رؤیت اطلاعات مربوطه می توانید به صفحه ی  110 فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

چاپ