عضویت "صنایع ارتباطی آوا" در "انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران"

تاریخ انتشار: پنج شنبه 16 شهریور 1391 دسته بندی: گواهینامه ها و مجوزها کد خبر: 91061614111

برگزاری جلسه کمیته پذیرش عضویت

ظهر روز چهارشنبه پانزدهم شهریور 91 اعضای کمیته ی پذیرش انجمن آقایان خلیلی، ربیعی و کاوه زاده با مشاهده ی پرونده های شرکت های متقاضی عضویت در انجمن، صلاحیت شرکت صنایع ارتباطی آوا را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت عضویت این شرکت در انجمن، مورد تأیید اعضای کمیته پذیرش قرار گرفت.

منبع خبر: سایت رسمی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

چاپ