حضور صنایع ارتباطی آوا، در "سومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل، با رویکرد نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی"

تاریخ انتشار: شنبه 16 اردیبهشت 1391 دسته بندی: مجامع کد خبر: 91021620106

 

صنایع ارتباطی آوا، در "سومین جشنواره ی ملی علم تا عمل، با رویکرد نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی" حضور یافت. جشنواره ی ملی علم تا عمل هر  ساله توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و با حضور شرکت های منتخب برگزار می گردد.


چاپ