کسب رتبه دوم پژوهش های کاربردی کشور توسط صنایع ارتباطی آوا

محصول تولیدی این شرکت، در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی برنده «رتبه دوم پژوهش های کاربردی کشور» و «Gold Medal for Best Young Inventor» از سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» گردید که جوایز مربوطه در مراسمی با حضور رئیس جمهور، وزیر علوم و وزیر دفاع در مورخ شانزده بهمن 1390به این شرکت اعطا گردید.

چاپ