اخذ تأییدیه فنی از آزمایشگاه تخصصی تأیید نمونه VoIP

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 مرداد 1393 دسته بندی: گواهینامه ها و مجوزها کد خبر: 93051514145

 

پس از دریافت تأییدیه محصول از شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز تلفن تحت شبکه، سری پر ظرفیت «آوا»، پس از انجام آزمایشات مطابق با استانداردهای جهانی موفق به اخذ گواهی تأیید فنی از آزمایشگاه تخصصی تأیید نمونه IP PBX کشور (واقع در دانشگاه فردوسی مشهد) گردید.

محصول این شرکت، آزمایشات مذکور را با بالاترین رتبه (رتبه عالی) با موفقیت پشت سر گذاشته است.

چاپ