برگزاری آزمون استخدامی تخصصی صنایع ارتباطی آوا

تاریخ انتشار: شنبه 6 اردیبهشت 1393 دسته بندی: عمومی کد خبر: 93020618140

آزمون استخدامی تخصصی صنایع ارتباطی آوا به منظور جذب متخصصین بخش طراحی و توسعه، برگزار گردید. این شرکت در راستای تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز خود، با رویکرد شایسته سالاری و تخصص محوری، از طریق برگزاری آزمون های استخدامی تخصصی نسبت به شناسایی و جذب نیروهای نخبه در شاخه های نرم افزار، شبکه و الکترونیک اقدام می نماید. این آزمون با حضور داوطلبان واجد شرایط در تاریخ 4 اردیبهشت 1393 در محل دانشگاه تهران برگزار گردید.

چاپ