صنایع ارتباطی آوا از طرف وزارت کشور به عنوان واحد برتر طرح ملی کارگروه تولید داخل برگزیده شد

تاریخ انتشار: دوشنبه 19  اسفند 1392 دسته بندی: جوایز و افتخارات کد خبر: 92121913139

شرکت صنایع ارتباطی آوا از طرف وزارت کشور به عنوان واحد برتر طرح ملی کارگروه تولید داخل معرفی گردید. در بخشی از متن لوح اهدایی به این شرکت آمده است: «حسب بررسی ها و ارزشیابی های به عمل آمده و استعلامات صورت گرفته آن مجموعه به عنوان واحد برتر در طرح ملی شناسایی مدیران جوان برتر صنعتگر و کارآفرین کشور تعیین گردیده است».

این جایزه طی مراسم ویژه ای در تاریخ 18 اسفند 1392 در محل دفتر وزارتی وزارت کشور به صنایع ارتباطی آوا اهدا گردید.

 

 

چاپ